Fairplay - Nasz wkład w Bezpieczeństwo Morskie (Kodeks ISPS)

Bezpieczeństwo jest niezmiernie istotnym aspektem dla każdej firmy shippingowej. W tym zakresie firma Fairplay Towage uznaje Kodeks ISPS za narzędzie pozwalające ulepszyć bezpieczeństwo morskie. Od 01.07.2004 statki powyżej 500 GT muszą posiadać certyfikat ISPS wydany przez „Uznaną Organizację Ochrony" (RSO).
Choć nasze holowniki mają zwykle poniżej 500 GT, firma Fairplay wolała uzyskać certyfikaty dla wszystkich holowników, które są stale zaangażowane w holowanie dalekomorskie, prace off-shore i zdania wykonywane dla rządu.

 

 

Skupiając się na bezpieczeństwie morskim, naszym głównym celem jest unikanie takich zagrożeń dla naszych pracowników i jednostek pływających, jak:

 

  • Terroryzm

  • Piractwo

  • Okazyjna kradzież

  • Pasażerowie na gapę

  • Przemyt i handel ludźmi

 


Go Back