Fairplay – Nasza troska o Zdrowie, Bezpieczeństwo i Środowisko (HSE)

FAIRPLAY zobowiązuje się oraz wszystkich swoich pracowników do ścisłego przestrzegania wszystkich zasad i definicji określonych w instrukcjach HSE firmy:

 • System Zarządzania Jakością i Ochrony Środowiska (QEMS)

 • Podręcznik Zarządzania Bezpieczeństwem (zgodny z kodeksem ISM)

 • które stanowią również podstawę dla następujących zobowiązań:

 • Wprowadzenie polityki HSE na wszystkich szczeblach firmy

 • Zapewnienie mądrej praktyki przy działalności statków oraz bezpiecznego środowiska pracy

 • Ustanowienie ochrony przed wszelkimi zidentyfikowanymi zagrożeniami

 • Unikanie i zapobieganie możliwym zagrożeniom i wypadkom dotyczącym zdrowia lub środowiska.

 • Ścisłe przestrzeganie wszystkich stosownych zasad, przepisów, praw, kodeksów i procedur

 • Stałe ulepszanie umiejętności zarządzania bezpieczeństwem personelu lądowego i na pokładach statków, z przygotowaniem na sytuacje alarmowe dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska włącznie

 • Stałe podnoszenie jakości naszych usług świadczonych klientom, ze szczególnym uwzględnieniem zasad HSE

 • Zamówienia złożone przez klientów będą obsługiwane w ścisłej zgodności z zasadami i warunkami z nimi uzgodnionymi oraz w zgodności z systemem HSE Fairplay.

 • Regularne „Przeglądy Zarządu” w celu oceny adekwatności i efektywności Systemu HSE Fairplay, oraz odpowiednie definiowanie celów.


 Generalne określenie celów

W trakcie świadczenia naszych usług podejmujemy wszystkie niezbędne czynności w celu zapobiegania urazom u ludzi. 

 • W trakcie świadczenia naszych usług przestrzegamy wszystkich stosownych przepisów i standardów bezpieczeństwa.

 • Nasza kultura bezpieczeństwa nie uznaje żadnych kompromisów w tej dziedzinie.

 • Będziemy wypełniać swoje zadania w sposób nieszkodzący środowisku.

 • Będziemy stosować system Zdrowia, Bezpieczeństwa i Środowiska w rozsądny sposób.

 

Nasze cele

Nasze cele na przyszły rok to:

 • Redukcja odnotowywanych wypadków o przynajmniej 10% rocznie.

 • Ulepszenie naszego Programu Środowiskowego na podstawie danych i doświadczeń zdobytych w poprzednich okresach.

 • Stałe ulepszanie naszego planu Zdrowia, Bezpieczeństwa i ŚrodowiskaGo Back